Patryk Kuchta

Group Data Protection Manager, Medicover

Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji i Uprawnień w Medicover, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w podmiotach
medycznych, od 6 lat zajmujący się zawodowo ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji w obszarze ochrony
zdrowia. Ukończył z wyróżnieniem studia o kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Obrony Narodowej ze specjalizacją
Bezpieczeństwo Informacyjne. Jako Audytor Wewnętrzny na normę ISO/IEC 27001:2013 prowadzi regularne audyty w zakresie
zgodności z normą, politykami bezpieczeństwa, oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Członek grupy
roboczej odpowiedzialnej za wytyczne dotyczące zabezpieczeń i analizy ryzyka do Kodeksu Postępowania dla Sektora
Medycznego. Prowadzący szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i
prywatności.

 

AT SUMMIT 2020

19-20 listopada 2020 r.
www.atsummit.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Anna Kovalenko
tel: + 48 22 266 09 58
m: +48 570 611 811
e: anna.kovalenko@evention.pl

© 2020 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.